Ereloon


Boekhouder Schoten - Boekhouder Deurne

U heeft de keuze uit twee mogelijkheden:

 

  • Facturatie in regie (= per gepresteerd uur)
  • vaste facturatie

 

Boekhouding in regie:

U betaalt per gepresteerd uur.
De prestaties worden maandelijks aangerekend.
 
Voordelen van werken in regie:
  • U houdt een goed overzicht over de prestaties in uw dossier (er wordt aan onze ereloonstaat een zeer gedetailleerd overzicht toegevoegd)
  • U betaalt voor wat u ‘verbruikt’

Nadelen van werken in regie:

  • Onregelmatigheid van de erelonen: in sommige maanden wordt er intensief aan uw dossier gewerkt (vb. jaarrekening). Voor deze maanden kunnen de erelonen oplopen. Tijdens andere maanden zal u dan weer niets hoeven te betalen.
  • U weet niet exact op voorhand hoeveel uw boekhouding zal kosten. We geven u wel een zo accuraat mogelijke raming mee.

Boekhouding met vast ereloon:

Indien u dat wenst, kan u opteren voor een vast maandelijks ereloon. Dit ereloon wordt door ons zorgvuldig ingeschat op basis van een aantal parameters.
 
Voordelen:
  • Geen verrassingen: u betaalt een vast bedrag per maand
  • U weet exact wat uw boekhouding u zal kosten

in het forfait zijn alle normale boekhoudkundige en fiscale taken begrepen. Deze worden overigens vooraf vastgelegd in een opdrachtbrief (verplicht sinds 1/12/2013).