Starters


Je wil een eigen zaak starten? Je wil advies en coaching?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij geven u uitgebreid advies en helpen u verder met de volledige opstart van uw eigen zaak.

De 5 belangrijkste formaliteiten voor de opstart van een eigen zaak:

 

1) bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer (afgeschaft in Vlaanderen sinds 1/9/2018!)

2) open een bankrekening

3) kies je rechtsvorm of juridisch statuut

4) aanvragen van ondernemingsnummer en btw nummer

5) aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

 

Hieronder lichten we bovenstaande punten kort toe:

 

Bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer:

 

Als u met een zelfstandige activiteit wilt beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u in de meeste gevallen de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. U kunt dat doen met:

  • een diploma of een ander getuigschrift
  • het bewijs van praktijkervaring
  • een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

 Opgelet: de Vlaamse regering besliste om per 1/9/2018 het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer af te schaffen. 

 

Open een bankrekening:

 

Voor u kunt starten als zelfstandige, moet u een zichtrekening openen bij de bank.

 

Kies je rechtsvorm of juridisch statuut:

 

Als u zelfstandige wilt worden, is de keuze van de rechtsvorm voor uw zaak van cruciaal belang. Kiest u voor een eenmanszaak of een vennootschap? Die keuze bepaalt onder meer:

  • welke boekhouding u moet voeren
  • op welke manier en hoeveel belastingen u betaalt
  • wat uw aansprakelijkheid is ...

 

Aanvragen van een ondernemingsnummer en btw nummer:

 

Als u een eigen zaak wilt oprichten, als natuurlijk persoon of als vennootschap, dan moet u zich inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Na inschrijving in het ondernemingsloket krijgt u een ondernemingsnummer. Het ondernemingsnummer kan dan ook geactiveerd worden als uw btw-nummer. Ook beoefenaars van vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen, zoals artsen, advocaten en boekhouders, moeten zich inschrijven in een ondernemingsloket.

 

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds:

 

Als zelfstandige heb je geen werkgever die je sociale zekerheid voor je regelt. Je zal het zelf moeten doen. Inderdaad, "moeten" want als zelfstandige ben je namelijk verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zodat ook jij als ondernemer kan genieten van een sociale zekerheid