JAARREKENING


 

De verplichting tot het opmaken en neerleggen van een jaarrekening is wettelijk geregeld.
De groottecriteria van de onderneming bepalen volgens welk model de jaarrekening dient opgemaakt te worden.

 

Het is onze taak als boekhouder om deze voor u op te maken en tijdig neer te leggen.
De jaarrekening moet binnen de 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering en ten laatste 7 maand na afsluiting van het boekjaar neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.