#coronavirus

Vragen over het coronavirus?

Beste klant,

Liantis heeft de steunmaatregelen voor zelfstandigen gebundeld in een praktisch overzicht.

Hieronder neem ik de informatie graag voor u over: 

Zie de overzichtspagina waarop de laatste stand van zaken wordt gegeven over onder andere de maatregelen die de overheid neemt voor specifieke sectoren.

 

13 maart 2020

Coronavirus: op welke steunmaatregelen kan je als ondernemer rekenen?

1. Tijdelijke werkloosheid

Als je werknemer vastzit op zijn bestemming, of na terugkeer onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst, dan kan je gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Raakt je onderneming economisch en financieel in de problemen door het coronavirus, bijvoorbeeld door een scherpe daling in het aantal klanten en/of bestellingen, of door een gebrek aan grondstoffen? Dan kan je een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Als je ook bedienden om economische redenen op tijdelijke werkloosheid wil zetten, dan moet je wel eerst worden erkend als een onderneming in moeilijkheden op basis van het coronavirus.

Voor meer informatie hierover kan je bij de RVA terecht.

2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid gestegen

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, zoals we ze hierboven vermelden, worden de komende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer. Zo kunnen de werknemers rekenen op een hoger inkomen. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.

3. Sociale bijdragen tijdelijk verlagen

De eerste maatregel die je kan nemen, is je sociale bijdragen verlagen. Dat kan je makkelijk zelf regelen via My Liantis of via je klantenadviseur van Liantis sociaalverzekeringsfonds.

4. Betalingsuitstel of vrijstelling voor sociale bijdragen

Gaat het om een significante inkomstendaling en kom je in financiële problemen? Dan kan je een betalingsuitstel vragen voor welbepaalde voorlopige sociale bijdragen. Ook kan je een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen bij de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen).

5. Gespreide betaling bedrijfsvoorheffing

Net zoals hierboven, is het ook bij de bedrijfsvoorheffing mogelijk om de stortingen te spreiden. Bovendien zal je hier dus geen boetes voor krijgen. Ook hier moet je wel kunnen aantonen dat je deze maatregel neemt omdat je hinder ondervindt door het coronavirus. Je kan dit aanvragen via het formulier van de FOD Financiën dat je per mail of per brief aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bezorgt dat bevoegd is in jouw situatie. Je kan dit doen op het ogenblik dat je een aanslagbiljet ontvangt.

6. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Als je voor langere tijd je beroepsactiviteiten niet kan uitvoeren, bestaat er een uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Zodra een wetswijziging is goedgekeurd, zal je al na zeven dagen onderbreking van je activiteiten recht hebben op deze uitkering. Je kan deze uitkering hoogstwaarschijnlijk met de aangekondigde Vlaamse hinderpremie voor verplichte sluiting combineren (zie hieronder).

Door de wetswijziging zou je na 7 dagen onderbreking van je activiteiten recht hebben op een uitkering van 322,92 euro. Het bedrag evolueert als volgt:

  • 645,85 euro bij een onderbreking van minstens 14 dagen.
  • 968,77 euro bij een onderbreking van minstens 21 dagen.
  • 1.291,69 euro bij een onderbreking van minstens 28 dagen.

We verwachten bijkomende maatregelen van de overheid. Vandaag moet je bijvoorbeeld al vier kwartalen zelfstandige zijn, voordat je recht hebt op het overbruggingsrecht. We verwachten dat die voorwaarde verdwijnt. We informeren je zo snel mogelijk.

7. Hinderpremie van de Vlaamse overheid voor verplichte sluitingen

Om de impact van de sluiting voor een deel te compenseren, voorziet de Vlaamse regering een eenmalige premie van 4.000 euro voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend moeten sluiten gaat het om 2.000 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop. Deze premie kan je waarschijnlijk combineren met de uitkering overbruggingsrecht.

Voorlopig is het nog onduidelijk hoe je als ondernemer de hinderpremie kan aanvragen. Wat wel vaststaat is dat dit via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal verlopen. Mocht je hierover vragen hebben, neem je dus het best een kijkje op www.vlaio.be en neem je rechtstreeks contact met hen op.