Fiscale aftrekbaarheid auto's in eenmanszaak

Fiscale aftrekregeling geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019

In de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting blijft de huidige aftrek van autokosten en brandstofkosten onveranderd tot 31/12/2019.

 

In de personenbelasting

In de personenbelasting wordt vanaf 01/01/2018 de huidige 75%-aftrek voor autokosten (eenmanszaken) vervangen door de huidige getrapte aftrekregeling in functie van de CO -uitstoot zoals voor vennootschappen maar met een minimum van 75%.

Voor zelfstandigen wordt het gebruik van milieuvriendelijke personenwagens dus ook gestimuleerd met een hogere fiscale aftrek.

De kosten van vervuilende wagens blijven aftrekbaar tegen 75%.

 

In de personenbelasting maakt men vanaf 01/01/2020 volgend onderscheid:

* voor wagens aangekocht vóór 1/01/2018: de aftrekregeling zoals ingevoerd vanaf 01/01/2018 blijft behouden zolang de personenwagen wordt gebruikt (“tot in deeeuwigheid”);

 

* voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018: de aftrekregeling zoals ingevoerd vanaf 01/01/2018 wordt vanaf 1/01/2020 vervangen door de nieuwe regeling inzake de VenB (zie hierna).

 

Met de term “aangekocht” bedoelt men een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract.

 

Fiscale aftrekregeling geldig vanaf 01/01/2020

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting

Vanaf 01/01/2020 voorziet de wetgever in een andere berekeningswijze van de aftrekbaarheid van autokosten zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting.

De brandstofkosten worden ook aftrekbaar i.f.v. de CO -uitstoot van de

wagen. De 120% aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt en de zgn. fake hybride wagens worden minder fiscaal aantrekkelijk.

 

 

 

Voor welke wagens?

De nieuwe aftrekregeling voor autokosten (excl. financiering) EN brandstofkosten geldt:

 

* voor alle bedrijfswagens (zowel nieuwe, tweedehandse auto’s als het   
   rijdende wagenpark)

 

* voor alle wagens op naam van eenmanszaken (behalve deze aangekocht vóór 1/01/2018)

 

Bron:

http://www.practicali.be/blog/zomerakkoord-hervorming-vennootschapsbelasting-auto... 7/11/2017